Activitats

Investigador del Centre d'Estudis d'Història de les Ciències de la Universitat Autònoma ede Barcelona.

Membre del Consell directiu de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica.

Membre de l'Associació Flora Catalana.

Membre de l'Agrupació Astronòmica d'Osona.

Membre de l'Associació d'Estudis Torellonencs.

Membre del Patronat d'Estudis Osonencs.

Membre de l'Associació d'Història Rural de les comarques gironines.

Membre de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas.

Membre de la Societat Catalana Jules Verne.

Membre de la Sociedad Hispánica Jules Verne.

Membre de la Société Jules Verne.

Conductor del Club de lectura de la biblioteca Dos rius de Torelló.

Conductor del Club de lectura de Sant Vicenç de Torelló.


Organització d'activitats de R+D:

II Jornada d'Estudis de la Vall del Ges i del Bisaura, Torelló, 22 d'octubre de 2014.

VI Jornada d'Història de l'Astronomia i de la Meteorologia, Vic, 17 d'octubre de 2015.

I Jornada d'Estudis de la Vall del Ges i del Bisaura, Torelló, 25 d'octubre de 2014.

V Jornada d'Història de l'Astronomia i de la Meteorologia, Vic, 5 d'octubre de 2013.

IV Jornada d'Història de l'Astronomia i de la Meteorologia, Vic, 22 d'octubre de 2011.

III Jornada d'Història de l'Astronomia i de la Meteorologia, Vic, 17 d'octubre de 2009.

Exposició "El canvi climàtic: un repte per a la humanitat", Torelló, desembre de 2008.

X Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica, Lleida, 13-16 de novembre de 2008.

Exposició "Esdevenint humans. Un viatge als orígens de la humanitat", Torelló, desembre de 2007.

II Jornada d'Història de l'Astronomia i de la Meteorologia, Vic, 29 de setembre de 2007.

Exposició "Jules Verne: de l'imaginari a la ciència", Torelló, novembre i desembre de 2005.

I Jornada d'Història de l'Astronomia i de la Meteorologia, Vic, 4 de juny de 2005.

VI Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica, Vic, 27-29 d'octubre de 2000.


Inici