En aquest diccionari trobareu dades sobre la vida i els treballs d’una selecció d’un centenar de científics, nascuts o vinculats  -per qualsevol circumstància vital o de dedicació científica- a Osona. A banda d’aquesta adscripció osonenca, els candidats seleccionats ho han estat per les seves aportacions científiques. En aquest sentit, s’han considerat com a idonis tots aquells que comptessin en el seu currículum amb algun document escrit fruit d’una reflexió  o experiència personal relacionada amb l’increment o millora del coneixement científic, o bé  la invenció o descoberta d’algun procediment o objecte que operés en aquest mateix sentit.  Pel que fa al marc cronològic de la selecció, s’ha fixat com a criteri haver nascut abans de l’any 1914, any d’inici de la Primera Guerra Mundial i que molts historiadors consideren com a data final del segle XIX. D’aquesta manera, amb prop d’un segle de perspectiva, aquest diccionari es dota del significat  històric que el vol caracteritzar. Aquest marc cronològic ha fet impossible incloure entre els científics consignats cap dona. De tots són conegudes les circumstàncies històriques que han fet difícil, per no dir impossible, l’accés de les dones fins no fa massa temps a l’esfera pública de la cultura en general i de la ciència en particular. Osona no ha estat, en aquest sentit, cap excepció.


Els científics compresos en aquest diccionari es presenten ordenats alfabèticament atenent al seu primer cognom i en cada entrada es fa un esbós biogràfic, un apartat bibliogràfic i un altre de fonts. En la part biogràfica, de cada personatge, s'ha posat en relleu l’entorn personal, familiar i social; la formació científica o tècnica rebuda; l'eventual adscripció a una escola; la seva relació amb les institucions acadèmiques del seu temps, i les aportacions fetes a la ciència, així com les accions realitzades per tal d'incorporar a la socie­tat les idees i les tècniques del món coetani. Tanmateix, no tots els científics ressenyats gaudeixen d’un perfil biogràfic igualment extens. En aquest sentit, l’objectiu d’aquest diccionari no ha estat el de fer una recerca exhaustiva de cadascun dels científics tractats, sinó, més aviat, ha estat el de presentar les dades biogràfiques compilades a partir dels treballs biobibliogràfics ja existents. L’escassetat o manca absoluta d’aquestes referències per a alguns dels nostres homes explicarien aquest desequilibri.  Amb tot, allà on ha estat possible, per tal de pal·liar la manca de dades biogràfiques,  s’ha glossat breument alguna de les obres del científic en qüestió o s’hi ha afegit algun fragment de la seva obra, tot amb la finalitat de vigoritzar la seva narració biogràfica.


A l’apartat de bibliografia s’ha fet una llista, el més exhaustiva possible, de les obres de cada autor. En alguns dels nostres protagonistes aquesta llista  és inexistent. Es tracta d’aquells homes de ciència que, malgrat no haver deixat obra escrita, sí que han fet aportacions significatives en forma d’invencions o d’activitats de millora o renovació científica. En la part de fonts s’han enumerat els documents de la literatura secundària que tracten aspectes de la vida i l’obra de cada científic. En aquest darrer apartat el lector trobarà aquestes fonts consignades amb un número que el remetrà a una llista numerada, que pot ser consultada en l’enllaç “Fonts” d’aquesta mateixa pàgina.


El diccionari es clou amb dos apartats addicionals. Un primer apartat enumera les localitats osonenques que van se llocs de naixença o activitat dels científics ressenyats i un segon apartat els distribueix en una llista segons la disciplina científica que van conrear. Amb aquests apartats es pretén facilitar la recerca d’informació a tots aquells que vulguin conèixer de forma immediata la ubicació geogràfica i l’adscripció temàtica de cadascun dels científics inclosos en el diccionari.

 

Cerca per ordre alfabètic

AGUILAR I SERRAT, Francesc d'Assís GENÍS I BAYÉS, Ramon REPARAZ RUIZ, Gonçal
ALEMANY, Joan GIOL, Joan RIBOT I FONTSERÈ, Antoni
ALMATÓ I RIBERA, Salvi GIRÓ TORÀ, Josep RIBOT I MAS, Joan de Déu
ARBÓS I TOR, Jaume GALOBARDAS, Joan Baptista RIERA I DE GIRONELLA, Marian
ARIET I BARBERIS, Antoni GRAVALOSA, Josep RIERA i REFART, Antoni
ARMENGOL, Gaspar HOMS, Marcià RIERA I REFART, Josep
ARTEAGA i PEREIRA, Alfons HOMS I SALGOT, Josep ROGÉS MORAGAS, Joan
ARUMÍ i FARGAS, Joaquim HORTET I PAULO, Marcel SADURNÍ I VILARDEBÒ, Albert
BADIA i ANDREU, Salvador JOHAN, Micer SALARICH I GIMÉNEZ, Josep
BALMAS, Pau MALATS I CODINA, Segimon SALARICH I TORRENTS, Joaquim
BALMES I URPÍÀ, Jaume MASFERRER I  ARQUIMBAU, Ramon SALARICH I TORRENTS, Miquel
BASSAS I COMPTE, Joan MASFERRER I RIEROLA, Marià SALARICH I VERDAGUER, Joaquim
BAYÉS I COCH, Càndid MICÓ, Francesc SAN I RICART, Ramon
BAYÉS I FUSTER, Antoni MICÓ, Josep SASTRE i PUIG, Joan
BAYÉS I VAYREDA, Antoni MILLET I SANTASUSANNA, Antoni SAURINA I BOIXADER, Miquel
BENESSAT I BAYÉS, Felip MIRAMBELL I GIOL, Francesc SERDÀ I PRAT, Bernat
BENESSAT I FOLCH, Francesc de Paula MOLERA  i BROS, Eusebi SERINANELL I MIR, Manuel
BRET I BOADA, Tomàs MOLERA, Gaspar SERRA GÜELL, Tomàs
CALLÍS I  MARQUET, Josep MONTSERRAT, Antoni SOLER, Guillem
CAMPÀ I CARDONA, Climent MORETA, Ignasi TERRICABRAS I COMELLA, Josep M.
CAMPÀ I PORTA, Francesc de Paula NOGUÉ I ROCA, Josep THOMASA DE SUBIRÀ, Lluís Gonzaga
CANALDA I CALBÓ, Agustí NOGUER I MOLINS, Lluís VERGÉS I CODINACH, Francesc Xavier
CANELLES I CARRERA, Agustí NOVELLAS I ALAVAU,Onofre Jaume VICH, Joan
CAPDEVILA I LLEONA, Joaquim OSONA, Fèlix VILA, Ramon
CAPDEVILA I PUJOL, Marian PARCET I FABREGA, Joan Baptista VILA I D'ABADAL, Lluís
CASANOVA I DE MIR, Ramon PARCET I VIÑUALES, Pere VILAR I FONTCUBERTA, Marià
CASTELLS, Isidre PASQUAL I CAMPO, Antoni VILARRUBIA I GARET, Antoni
CAZADOR I LÓPEZ, Manuel PASQUAL I CAMPO, Josep VILARRUBIA I GARET, Conrad
COLL i DORCA, Josep PERICAS I MORROS, Joaquim VILARRÚBIA I GARET, Joaquim
COSTA I LLOBATERAS, Gervasi PRATDESABA I PORTABELLA Josep VILARRÚBIA I GARET,Lluís
DUCH BASILS, Josep PRIM I CODINA, Joan VIÑETA I BELLASERRA, Josep
DURAN I BACH, Manuel PUIG, Andreu  
ESPONA I DE NUIX, Joaquím PUIG i PUIGNERÓ, Llorenç  
FEU I MARTORELL, Fortià PUIGREFAGUT I PARÉ, Ramon  
FIVALLER DE VÉLEZ, Josep  Maria PUJADAS SERRATOSA, Ramon  
FORCADA I SORS, Carles PUJOL, Benet  

 

Cerca per disciplines

Agronomia Geografia SALARICH I VERDAGUER, Joaquim
CALLÍS I  MARQUET, Josep GIOL, Joan SAN I RICART, Ramon
CAPDEVILA I PUJOL, Marian HOMS I SALGOT, Josep SERDÀ I PRAT, Bernat
CASANOVA I DE MIR, Ramon MONTSERRAT, Antoni SOLER, Guillem
CAZADOR I LÓPEZ, Manuel REPARAZ RUIZ, Gonçal TERRICABRAS I COMELLA, Josep M.
ESPONA I DE NUIX, Joaquím   THOMASA DE SUBIRÀ, Lluís Gonzaga
FIVALLER DE VÉLEZ, Josep  Maria Geologia VILA, Ramon
MIRAMBELL I GIOL, Francesc CANALDA I CALBÓ, Agustí VILA I D'ABADAL, Lluís
SALARICH I GIMÉNEZ, Josep GIRÓ TORÀ, Josep VILAR I FONTCUBERTA, Marià
SALARICH I VERDAGUER, Joaquim PUIG i PUIGNERÓ, Llorenç VIÑETA I BELLASERRA, Josep
  VICH, Joan  
Arquitectura I urbanisme   Meteorologia

MOLERA  i BROS, Eusebi

Matemàtiques CANELLES I CARRERA, Agustí
  BALMES I URPÍÀ, Jaume CAZADOR I LÓPEZ, Manuel
Astronomia BRET I BOADA, Tomàs PRATDESABA I PORTABELLA Josep
ALEMANY, Joan CANELLES I CARRERA, Agustí SERINANELL I MIR, Manuel
BALMAS, Pau GIOL, Joan VILARRUBIA I GARET, Conrad
CANELLES I CARRERA, Agustí HOMS I SALGOT, Josep  
MICÓ, Josep MICÓ, Josep Química
MOLERA, Gaspar NOVELLAS I ALAVAU, Onofre Jaume ARBÓS I TOR, Jaume
NOVELLAS I ALAVAU, Onofre Jaume PUIG, Andreu ARMENGOL, Gaspar
PERICAS I MORROS, Joaquim ROGÉS MORAGAS, Joan BENESSAT I BAYÉS, Felip
PRATDESABA I PORTABELLA Josep   CAPDEVILA I PUJOL, Marian
SAURINA I BOIXADER, Miquel Medicina COSTA I LLOBATERAS, Gervasi
SERINANELL I MIR, Manuel ALEMANY, Joan FEU I MARTORELL, Fortià
  ALMATÓ I RIBERA, Salvi FORCADA I SORS, Carles
Biologia ARIET I BARBERIS, Antoni GENÍS I BAYÉS, Ramon
AGUILAR I SERRAT, Francesc d'Assís ARMENGOL, Gaspar GIRÓ TORÀ, Josep
RIERA I REFART, Josep ARTEAGA i PEREIRA, Alfons PASQUAL I CAMPO, Josep
SERRA GÜELL, Tomàs ARUMÍ i FARGAS, Joaquim RIERA i REFART, Antoni
  BADIA i ANDREU, Salvador VERGÉS I CODINACH,Francesc Xavier
Botànica BALMAS, Pau  
AGUILAR I SERRAT, Francesc d'Assís BASSAS I COMPTE, Joan Tecnologia
BALMAS, Pau BAYÉS I COCH, Càndid ARBÓS I TOR, Jaume
COSTA I LLOBATERAS, Gervasi BAYÉS I FUSTER, Antoni BENESSAT I BAYÉS, Felip
GIRÓ TORÀ, Josep BAYÉS I VAYREDA, Antoni CANELLES I CARRERA, Agustí
GALOBARDAS, Joan Baptista CAMPÀ I CARDONA, Climent CAPDEVILA I PUJOL, Marian
MASFERRER I  ARQUIMBAU, Ramon CAMPÀ I PORTA, Francesc de Paula CASTELLS, Isidre
MASFERRER I RIEROLA, Marià COLL i DORCA, Josep CAZADOR I LÓPEZ, Manuel
MICÓ, Francesc DUCH BASILS, Josep GENÍS I BAYÉS, Ramon
MIRAMBELL I GIOL, Francesc DURAN I BACH, Manuel MOLERA  i BROS, Eusebi
SALARICH I VERDAGUER, Joaquim GRAVALOSA, Josep PRATDESABA I PORTABELLA Josep
SERRA GÜELL, Tomàs HOMS, Marcià PUIG i PUIGNERÓ, Llorenç
  HORTET I PAULO, Marcel RIERA I DE GIRONELLA, Marian
Ecologia JOHAN, Micer VICH, Joan
FIVALLER DE VÉLEZ, Josep  Maria

MICÓ, Francesc  
GALOBARDAS, Joan Baptista MILLET I SANTASUSANNA, Antoni Veterinària
MIRAMBELL I GIOL, Francesc MOLERA, Gaspar MALATS I CODINA, Segimon
  MORETA, Ignasi  

Farmàcia

NOGUÉ I ROCA, Josep Zoologia
ARMENGOL, Gaspar NOGUER I MOLINS, Lluís COSTA I LLOBATERAS, Gervasi
BENESSAT I FOLCH, Francesc de Paula
OSONA, Fèlix GIRÓ TORÀ, Josep
BENESSAT I BAYÉS, Felip
PARCET I FABREGA, Joan Baptista MASFERRER I RIEROLA, Marià
CANALDA I CALBÓ, Agustí PARCET I VIÑUALES, Pere RIERA I REFART, Josep
CAPDEVILA I LLEONA, Joaquim PASQUAL I CAMPO, Antoni SERRA GÜELL, Tomàs
FEU I MARTORELL, Fortià PASQUAL I CAMPO, Josep VILARRUBIA I GARET, Antoni
FORCADA I SORS, Carles POUDEVIDA, Francesc de Paula VILARRUBIA I GARET, Conrad
GIRÓ TORÀ, Josep PRIM I CODINA, Joan VILARRÚBIA I GARET, Joaquim
JOHAN, Micer PUJADAS SERRATOSA, Ramon VILARRÚBIA I GARET,Lluís
PASQUAL I CAMPO, Josep PUJOL, Benet VERGÉS I CODINACH, Francesc Xavier
PUJOL, Benet RIBOT I FONTSERÈ, Antoni  
RIERA i REFART, Antoni RIBOT I MAS, Joan de Déu  
SASTRE i PUIG, Joan RIERA i REFART, Antoni  
VERGÉS I CODINACH, Francesc Xavier RIERA I REFART, Josep  
  SADURNÍ I VILARDEBÒ, Albert  
Física SALARICH I GIMÉNEZ, Josep  
COSTA I LLOBATERAS, Gervasi SALARICH I TORRENTS, Joaquim  
PUIGREFAGUT I PARÉ, Ramon SALARICH I TORRENTS, Miquel  

 

Cerca per localitat de vinculació o naixença

Alpens
Santa Eugènia de Berga JOHAN, Micer
CANELLES I CARRERA, Agustí MALATS I CODINA, Segimon MASFERRER I  ARQUIMBAU, Ramon
    MICÓ, Francesc
Centelles

Seva MICÓ, Josep
DUCH BASILS, Josep ARIET I BARBERIS, Antoni MILLET I SANTASUSANNA, Antoni
HOMS I SALGOT, Josep   MOLERA  i BROS, Eusebi
PUJOL, Benet Taradell MOLERA, Gaspar
  BAYÉS I FUSTER, Antoni MONTSERRAT, Antoni
Espinelves SASTRE i PUIG, Joan MORETA, Ignasi
MASFERRER I RIEROLA, Marià SAURINA I BOIXADER, Miquel NOGUÉ I ROCA, Josep
  SERDÀ I PRAT, Bernat OSONA, Fèlix
Folgueroles VILARRUBIA I GARET, Conrad PASQUAL I CAMPO, Antoni
CAMPÀ I CARDONA, Climent   PASQUAL I CAMPO, Josep
  Tona POUDEVIDA, Francesc de Paula
Gurb BAYÉS I COCH, Càndid PRATDESABA I PORTABELLA Josep
PASQUAL I CAMPO, Josep BAYÉS I FUSTER, Antoni PUIG, Andreu
  SADURNÍ I VILARDEBÒ, Albert PUIG i PUIGNERÓ, Llorenç
Malla   PUIGREFAGUT I PARÉ, Ramon
VILARRUBIA I GARET, Antoni Torelló PUJADAS SERRATOSA, Ramon
VILARRUBIA I GARET, Conrad BADIA i ANDREU, Salvador REPARAZ RUIZ, Gonçal
VILARRÚBIA I GARET, Joaquim BALMAS, Pau RIBOT I FONTSERÈ, Antoni
VILARRÚBIA I GARET,Lluís COLL i DORCA, Josep RIBOT I MAS, Joan de Déu
  NOVELLAS I ALAVAU, Onofre Jaume RIERA I DE GIRONELLA, Marian
Manlleu THOMASA DE SUBIRÀ, Lluís Gonzaga RIERA i REFART, Antoni
AGUILAR I SERRAT, Francesc d'Assís   RIERA I REFART, Josep
PARCET I FABREGA, Joan Baptista Vic ROGÉS MORAGAS, Joan
PARCET I VIÑUALES, Pere ALEMANY, Joan SADURNÍ I VILARDEBÒ, Albert
PERICAS I MORROS, Joaquim ALMATÓ I RIBERA, Salvi SALARICH I GIMÉNEZ, Josep
  ARMENGOL, Gaspar SALARICH I TORRENTS, Joaquim
Oristà ARUMÍ i FARGAS, Joaquim SALARICH I TORRENTS, Miquel
HOMS I SALGOT, Josep BALMES I URPÍÀ, Jaume SALARICH I VERDAGUER, Joaquim
NOGUER I MOLINS, Lluís BASSAS I COMPTE, Joan SAN I RICART, Ramon
  BAYÉS I COCH, Càndid SERDÀ I PRAT, Bernat
Prats de Lluçanès BAYÉS I FUSTER, Antoni SERINANELL I MIR, Manuel
MIRAMBELL I GIOL, Francesc BAYÉS I VAYREDA, Antoni SERRA GÜELL, Tomàs
  BENESSAT I FOLCH, Francesc de Paula SOLER, Guillem
Roda de Ter BENESSAT I BAYÉS, Felip TERRICABRAS I COMELLA, Josep M.
DURAN I BACH, Manuel BRET I BOADA, Tomàs VICH, Joan
  CALLÍS I  MARQUET, Josep VILA, Ramon
Sant Boi de Lluçanès CAMPÀ I CARDONA, Climent VILA I D'ABADAL, Lluís
SALARICH I VERDAGUER, Joaquim CAMPÀ I PORTA, Francesc de Paula VILAR I FONTCUBERTA, Marià
  CANALDA I CALBÓ, Agustí  
Sant Hipòlit de Voltregà CAPDEVILA I LLEONA, Joaquim

Viladrau

ARBÓS I TOR, Jaume CAPDEVILA I PUJOL, Marian ARIET I BARBERIS, Antoni
THOMASA DE SUBIRÀ, Lluís Gonzaga CASANOVA I DE MIR, Ramon  
  CASTELLS, ISIDRE Vilanova de Sau
Sant Julià de Vilatorta COSTA I LLOBATERAS, Gervasi GRAVALOSA, Josep
BENESSAT I BAYÉS, Felip DUCH BASILS, Josep  
CAZADOR I LÓPEZ, Manuel DURAN I BACH, Manuel  
  ESPONA I DE NUIX, Joaquim  
Sant Pere de Torelló FEU I MARTORELL, Fortià  
CAMPÀ I CARDONA, Climent FIVALLER DE VÉLEZ, Josep  Maria  
FEU I MARTORELL, Fortià FORCADA I SORS, Carles  
VIÑETA I BELLASERRA, Josep GENÍS I BAYÉS, Ramon  
  GIOL, Joan  
Sant Quirze de Besora GIRÓ TORÀ, Josep  
PRIM I CODINA, Joan GALOBARDAS, Joan Baptista  
  HOMS, Marcià  
Sant Vicenç de Torelló HOMS I SALGOT, Josep  
ARTEAGA i PEREIRA, Alfons HORTET I PAULO, Marcel  

 

Fonts

 


Pàgina realitzada per Pasqual Bernat